Generelle juridiske vilk?r


             Accept af aftalen.?Din adgang til og brug af Bristol-Myers Squibbs websted (“webstedet”) er underlagt f?lgende vilk?r og betingelser (disse “Vilk?r og betingelser”) samt al g?ldende lovgivning. Ved at g? ind p? og f?rdes p? webstedet, accepterer du og indvilliger i, uden begr?nsning eller kvalifikation, disse vilk?r og betingelser, og du anerkender, at alle andre aftaler mellem dig og Bristol-Myers Squibb erstattes af og er uden gyldighed eller virkning med hensyn til din adgang og brug af webstedet. Enhver henvisning i disse vilk?r og betingelser til “Bristol-Myers Squibb” henviser samlet til Bristol-Myers Squibb Company og alle virksomhedens nuv?rende og fremtidige datterselskaber og andre tilknyttede virksomheder.

             Anvendelsesomr?de.?Bristol-Myers Squibb vedligeholder webstedet for at informere, oplyse og kommunikere personligt med dig. Du er velkommen til at se dig omkring p? webstedet. Du m? kun downloade materiale, der vises p? webstedet, til ikke-kommerciel, personligt brug, forudsat du bibeholder alle copyright- og andre ejendomsmeddelelser, som findes p? materialerne. Du m? dog ikke distribuere, ?ndre, transmittere, genbruge, genopsl? eller bruge webstedets indhold til offentlige eller kommercielle form?l, herunder teksten og billederne, uden skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Du accepterer, at Bristol-Myers Squibb ikke giver udtryk for, at webstedets informationer er relevante eller tilg?ngelige til brug p? steder uden for USA, og adgang til webstedet fra territorier, hvor webstedets indhold kan v?re ulovligt eller upassende, er forbudt. De, der v?lger at f? adgang til webstedet fra andre steder, g?r det p? eget initiativ og er selv ansvarlige for at overholde de g?ldende lokale love.

             Ingen medicinsk r?dgivning.?Webstedet r?dgiver ikke medicinsk. Med nogle f? undtagelser f?s Bristol-Myers Squibb produkter kun p? recept udstedt af en autoriseret l?ge. Bristol-Myers Squibb besk?ftiger sig ikke med at tilbyde medicinsk eller lignende professionelle tjenester eller r?dgivning, og det er ikke meningen, at de informationer, der gives p? webstedet, skal erstatte medicinsk r?dgivning fra en l?ge eller sundhedsudbyder. Hvis du ?nsker eller har brug for s?danne tjenester eller r?dgivning, skal du straks kontakte en l?ge eller anden professionel sundhedsudbyder.

             Produktinformationer?Webstedets produktinformationer er kun beregnet til indbyggerne i USA. Webstedet og dets links kan dog indeholde oplysninger om produkter, der m?ske eller m?ske ikke f?s i et bestemt land, territorium eller region i verden (inkl. USA), hvor de muligvis f?s under andre varem?rker i forskellige lande og, hvor det er relevant, kan v?re godkendte eller tilladte af et regeringsorgan til salg eller brug i forbindelse med forskellige indikationer og begr?nsninger i forskellige lande. Du m? ikke tolke noget p? webstedet som reklame eller salgsfremmende for noget produkt eller tjeneste eller for brugen af noget som helst produkt eller tjeneste, der ikke er autoriseret i henhold til lovene og reglerne i det land, hvor du befinder dig, herunder USA. For at f? specifikke oplysninger om bestemte produkter, skal du l?se alle ordineringsoplysningerne, som er godkendt af den relevante statslige myndighed i det land, hvor du befinder dig. De ordineringsoplysninger, der gives her, er baseret p? USA's m?rkning, og de er ikke n?dvendigvis korrekte uden for USA.

             Copyrightbeskyttelse.?Du skal g? ud fra, at alt, hvad du ser eller l?ser p? webstedet, er ophavsretligt beskyttet, medmindre andet er angivet, og det m? ikke bruges, medmindre det fremg?r af disse vilk?r og betingelser eller i teksten p? webstedet, uden du har indhentet skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Bristol-Myers Squibb hverken garanterer eller giver udtryk for, at din brug af materialer, der vises p? webstedet, ikke kr?nker rettigheder fra tredjeparter, der ikke ejes af eller er tilknyttet Bristol-Myers Squibb.

             Varem?rker.?Varem?rker, handelsnavne, logoer og servicem?rker (samlet "varem?rker"), der ses p? webstedet, er registrerede og ikke-registrerede varem?rker, der tilh?rer Bristol-Myers Squibb og andre. Intet p? webstedet m? tolkes som tildeling, via f?lgevirkning, berettigelse eller p? anden m?de, nogen form for licens eller ret til at bruge nogen af de varem?rker, der ses p? webstedet, uden skriftlig tilladelse fra Bristol-Myers Squibb eller den tredjepart, der m?tte eje de varem?rker, der ses p? webstedet. Det er dig strengt forbudt at bruge de varem?rker, der ses p? webstedet, eller noget andet indhold p? webstedet, undtagen som anf?rt i disse vilk?r og betingelser. Du skal ogs? v?re opm?rksom p?, at Bristol-Myers Squibb aggressivt vil h?ndh?ve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i henhold til lovens bogstav i videst mulige omfang, herunder retsforf?lgning.

             Udelukkelse af garantien.?Alt imens Bristol-Myers Squibb med rimelighed bestr?ber sig p?, at webstedets informationer er n?jagtige og opdaterede, giver Bristol-Myers Squibb ingen garantier eller udtryk for n?jagtigheden. Bristol-Myers Squibb p?tager sig hverken noget erstatningsansvar eller ansvar for fejl eller mangler i webstedets indhold. Uden at begr?nse ovenn?vnte, leveres alt p? webstedet til dig "SOM DET ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORST?ET, HERUNDER, MEN IKKE BEGR?NSET TIL DE UNDERFORST?EDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EFNETHED TIL ET BESTEMT FORM?L, ELLER AT INGEN KR?NKELSE FORELIGGER. Bem?rk, at nogle jurisdiktioner muligvis ikke tillader udelukkelse af underforst?ede garantier, s? nogle af ovenn?vnte undtagelser g?lder muligvis ikke i dit tilf?lde. Kontroller din lokale lovgivning for eventuelle begr?nsninger eller gr?nser for udelukkelse af underforst?ede garantier.

             Ansvarsbegr?nsning.?Din adgang til, brug af og f?rden p? webstedet er p? egen risiko. Hverken Bristol-Myers Squibb eller nogen anden part, som er involveret i at oprette, producere eller levere webstedet, er ansvarlig for direkte, tilf?ldige, f?lgeskader, indirekte eller strafferetlige skader, der opst?r som f?lge af din adgang til eller brug af webstedet. Bristol-Myers Squibb p?tager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for skader p? eller virusser, der kan inficere dit computerudstyr eller anden ejendom, fordi du har haft adgang til, brugt eller gennems?gt webstedet, eller at du har downloadet materialer, data, tekst eller billeder fra webstedet.

             Forbudte transmissioner.?P? bestemte omr?der af webstedet kan du muligvis f? adgang til online fora og til at sende e-mail, eller p? anden m?de give Bristol-Myers Squibb tilbagemeldinger. Bristol-Myers Squibb godkender ikke og fraskriver sig specifikt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for alt indhold i disse fora. Du m? ikke sende eller overf?re noget ulovligt, truende, injurierende, ?rekr?nkende, utugtigt, uanst?ndigt, opildnende, pornografisk eller profant materiale eller noget materiale, der kan udg?re eller tilskynde til adf?rd, der kan anses som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller p? anden m?de overtr?de nogen lov. Det er dig desuden forbudt at indsende eller overf?re nogen form for oplysninger, der (a) kr?nker andres rettigheder eller kr?nker deres privatliv eller offentligg?relsesrettigheder, (b) er beskyttet af ophavsret, varem?rke- eller anden ejendomsret, medmindre det er med udtrykkelig skriftlig tilladelse fra ejeren af en s?dan ret, (c) indeholder en virus, bug eller anden skadelig ting, eller (d) bruges til ulovligt samarbejde med en anden person i strid med reglerne for handel eller konkurrence. Du er eneansvarlig for eventuelle skader, der skyldes enhver kr?nkelse af ophavsret, varem?rke- eller anden ejendomsret eller enhver anden skade, der skyldes din adgang til eller brug af webstedet.

             Brugerindsendelser.?Alle "personligt identificerbare oplysninger" i elektronisk kommunikation til webstedet er underlagt webstedets privatlivspolitik. Al kommunikation eller materiale, du sender til webstedet via elektronisk mail eller p? anden m?de, herunder data, sp?rgsm?l, kommentarer, forslag eller lignende, er derimod og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ejendomsbeskyttet. Du forst?r, at alt, hvad du sender eller poster, kan bruges af Bristol-Myers Squibb til ethvert form?l, herunder, men ikke begr?nset til, gengivelse, afsl?ring, transmission, publicering, udsendelse og indl?g. Desuden kan Bristol-Myers Squibb frit g?re brug af ideer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker, der indg?r i enhver kommunikation, du sender til webstedet til noget form?l, herunder, men ikke begr?nset til, udvikling, fremstilling, markedsf?ring og salg af produkter og tjenester via s?danne ideer, koncepter, knowhow, processer eller teknikker.

             Link til andre websteder.?Bristol-Myers Squibb har ikke gennemg?et alle de sider, der har links til webstedet, og er ikke ansvarlig for indholdet af sider placeret p? andre servere eller andre websteder, der har link til webstedet. Det er p? eget ansvar, hvis du bruger link til sider p? andre servere. N?r du har linket til et andet websted, s? s?rg for at l?se den juridiske meddelelse og privatlivspolitik p? det nye websted. De kan v?re anderledes end reglerne for webstedet her.

             G?ldende lovgivning.?Denne aftale og dens gennemf?relse styres af lovgivningen i staten New Jersey, USA, uden hensyntagen til dens bestemmelser om lovvalg. Du accepterer og underkaster dig den eksklusive jurisdiktion for de statslige og f?derale domstole i Mercer County, staten New Jersey, USA, i alle sp?rgsm?l og kontroverser, der m?tte opst? som f?lge af din adgang til eller brug af webstedet og denne aftale. I det omfang, det er tilladt i henhold til den g?ldende lovgivning, skal ethvert krav eller ?rsag til sagsanl?g, der udspringer af eller vedr?rer din adgang til eller brug af webstedet, indbringes inden for 2 (to) ?r fra den dato, hvor et s?dant krav eller sagsanl?g opstod eller blev etableret.

             ?ndring af aftalen.?Bristol-Myers Squibb kan til hver en tid revidere de vilk?r og betingelser, der styrer adgang til og brug af webstedet. Alle revisioner af disse vilk?r og betingelser offentligg?res p? webstedet. Du er bundet af alle s?danne revisioner, og du b?r derfor j?vnligt l?se de vilk?r og betingelser, der er offentliggjort p? webstedet.

             91精品国产在线观看