Privatlivspolitik


             Bristol-Myers Squibb,vores datterselskaber og tilknyttede selskaber (ogs? refereret til som ”BMS”, ”vi” eller ”os”) bestr?ber os p? at overholde de g?ldende regler og krav til databeskyttelse.

             Omfang

             Bristol-Myers Squibbs privatlivspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger bliver behandlet, n?r du bes?ger vores hjemmeside (http://www.jianwu33.com/dk/) eller sender os en e-mail. BMS er dataansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

             Typer af data, der behandles

             De oplysninger, vi indsamler via vores hjemmeside, indsamles via cookies. Hvis du selv v?lger at kontakte os, behandler vi de personoplysninger, som du sender til os.

             Personf?lsomme oplysninger inkluderer:

             ·?????? Navn
             ·?????? F?dselsdato
             ·?????? Adresse
             ·?????? E-mail adresse
             ·?????? Telefonnumre
             ·?????? CV
             ·?????? Arbejdsplads
             ·?????? Uddannelse
             ·?????? K?n
             ·?????? Nationalitet
             ·?????? F?dested
             ·?????? Civilstand
             ·?????? Bankoplysninger

             Form?l med behandling af personoplysninger, behandlingsgrundlag og videregivelse af personoplysninger

             Bristol-Myers Squibb behandler kunders personoplysninger med f?lgende form?l:

             ·?????? At besvare henvendelser og kommunikere med kunder
             ·?????? At forbedre vores ydelser
             ·?????? Til markedsf?ring og anden kommunikation
             ·?????? At opfylde de kontrakter, vi indg?r med kunder

             Cookies er sm? tekstfiler, der lagres p? din computer, mobiltelefon eller tablet af de hjemmesider, du bes?ger. Cookies bruges i h?j grad til at g?re hjemmesider mere effektive og til at indsamle brugeroplysninger til ejeren af hjemmesiden. Du kan l?se mere om, hvordan vi anvender cookies, her: Anvendelse af Cookies.

             Opbevaring af personlige oplysninger

             I henhold til g?ldende lovgivning opbevares personlige data kun s? l?nge, de er n?dvendige til de ovenfor beskrevne form?l.

             Datasikkerhed og dataintegritet

             BMS beskytter dine personoplysninger. Vi opretholder alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personligoplysningerne mod tab, indgreb, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse, ?ndringer eller tilintetg?relse.

             BMS overholder endvidere alle rimelige procedurer for at sikre, at data er p?lidelige i forhold til det tilsigtede form?l, samt at de er n?jagtige, komplette og aktuelle.

             Rettigheder

             I henhold til g?ldende lovgivning har du ret til at g?re indsigelse eller forlange en begr?nsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ligeledes ret til at forlange adgang til, berigtigelse, sletning og overf?rsel af dine personlige oplysninger.

             S?danne anmodninger skal fremsendes skriftligt til adressen herunder i afsnittet ’Kontaktoplysninger’.

             Hvis du bliver opm?rksom p? ?ndringer eller fejl i dine personoplysninger, bedes du informere os om ?ndringerne, s? vi kan opdatere eller tilrette dem.

             Du kan indgive en klagetil en tilsynsmyndighed, hvis du mener, at BMS’ behandling af dine personoplysninger er i strid med g?ldende lovgivning.

             Oplysninger, der er kr?vet eller tilladt if?lge loven

             Uafh?ngig af andre bestemmelser i indev?rende politik kan BMS offentligg?re eller p? anden m?de behandle personoplysninger i forbindelse med et eventuelt salg eller transaktion, der involverer alle eller dele af virksomheden, hvis dette er kr?vet eller tilladt if?lge loven, eller kr?vet med henblik p? en lovbestemt unders?gelse, som BMS skal gennemf?re.

             Kontaktoplysninger

             Persondataansvarlig: Bristol-Myers Squibb Aktiebolag , Reg.nr. 20315407, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum.

             Du kan rette foresp?rgsler om behandling af dine personoplysninger til vores databeskyttelsesansvarlige for EU p??eudpo@bms.com, hvis du har sp?rgsm?l til vores privatlivspolitik eller hvis du har sp?rgsm?l til hvordan vi h?ndterer dine personoplysninger.

             ?

             91精品国产在线观看