Kliniske fors?g

             G

             Globalt udf?rte Bristol-Myers Squibb?128?kliniske fors?g i?2014?med deltagelse af mere end?39.000?patienter. I Norden blev der udf?rt mere end?36?fors?g, heraf?19?i Danmark. De nordiske kliniske fors?g inkluderede flere end?584?patienter, heraf?140?i Danmark.

             Bristol-Myers Squibbs nordiske afdeling for klinisk forskning best?r af 30 personer; projektledere, monitorer, databehandlere og sekret?rer. Vi samarbejder med vores medicinske afdeling om de kliniske fors?g. Den best?r af en medicinsk direkt?r og videnskabelige r?dgivere, der er terapiomr?deseksperter. Vi samarbejder desuden med andre l?gemiddelvirksomheder for at st?tte forskning i og udvikling af l?gemidler.

             Vores vision er at v?re en st?ttende partner af h?j kvalitet vores for forskningscentre.?
             Vi arbejder ud fra f?lgende m?ls?tning:

             • At udf?re kliniske fors?g, hvor Bristol-Myers Squibb kan g?re en forskel
             • At inkludere fors?gsdeltagere i henhold til m?ls?tningen
             • Velovervejet og effektiv opstart af kliniske fors?g
             • Vi ?nsker at levere data af h?j kvalitet
             • Vi ?nsker tilfredse samarbejdspartnere
             kliniskeforsog

             Tidlig planl?gning

             Hvert kvartal foretager vi en prioritering af de kliniske fors?g, der skal p?begyndes globalt i det kommende ?r. Denne prioritering dr?ftes med nuv?rende og eventuelle nye investigatorer i Norden. Vi ?nsker at basere vores strategiske planl?gning ud fra vore samarbejdspartneres kliniske interesse, vurdering af medicinske behov, patienttilg?ngelighed, standardbehandling, konkurrerende fors?g og ressourcer p? forskningscentrene.

             Vurdering

             Inden starten p? et klinisk fors?g er det er vigtigt, at vi f?r et realistisk billede af hvert forskningscenters mulighed for at deltage, deres vurdering af deres mulige rekruttering, og at vi sammen g?r fors?gsdesign og opl?g igennem. Denne vurdering foretages cirka fire m?neder f?r opstarten af et klinisk fors?g og danner grundlag for de rekrutteringsm?l, vi s?tter op - b?de nationalt og for de enkelte afdelinger.

             Start af et nyt fors?g

             Det globale team beslutter endeligt, hvilke lande der skal deltage i et klinisk fors?g. Denne beslutning tr?ffes cirka tre m?neder f?r, fors?get starter. Efter at beslutningen er taget, er det vigtigt at starte med at bringe formalia, underskrifter og tr?ning i orden. Afh?ngigt af fors?gsdesign kan det blive aktuelt at pr?-screene potentielle patienter, s?ledes at patientrekrutteringen kan starte s? hurtigt efter godkendelsen som muligt.

             kliniskeforsog

             Partnerskaber i kliniske fors?g

             Vi opbygger netv?rk med udvalgte forskningscentre med det form?l at skabe et t?t partnerskab omkring kliniske fors?g for at st?tte forskningen og udviklingen af l?gemidler. Dette partnerskab er baseret p? gensidig respekt for de respektive partneres supplerende kvalifikationer.?

             For fors?gscentrene giver partnerskabet mulighed for:?

             • Tidlig involvering i opstart og planl?gning af fors?g
             • At give input til, hvilke fors?g der er af interesse i Norden og Danmark
             • At give input til fors?gsdesign og layout, hvor det er muligt?

             For Bristol-Myers Squibb betyder partnerskabet en udvidet forst?else for patientgrupper, standardbehandling og behovet for medicinsk behandling. Det giver ogs? en bedre indsigt i ressourcer og vurdering af situationen, som bidrager til bedre evaluering og forst?else af, hvilke fors?g vi skal prioritere i Norden samt Danmark.?

             Forventninger

             Forventninger til alle forskningscentre, som vi har evalueret, er baseret p? pr?stationer s?som tid til at gennemf?re kliniske fors?g, patientrekruttering og kvalitet. Dette sammenlignes derefter med andre forskningscentre og lande. Resultatet p?virker valget af forskningscentre for kommende fors?g.?

             Feedback

             Vi beder vores partnere om feedback i forhold til vores samarbejde under og efter hvert fors?g. Det er vigtigt, s?ledes at man konstant kan udvikle og forbedre udf?relsen af kliniske fors?g i samarbejde med vores partnere.

             91精品国产在线观看